Servicii si preturi
emailPSIHOLOGIE CLINICA
raport psihologic pentru instanta (divort, accident) + profil psihologic
500 – 1000 RON
Cele mai frecvente situații pentru care se solicită evaluarea psihologică pentru instanță: ·       în cazul copiilor, în situații particulare, evaluarea psihologică mai poate fi cerută direct fie de către părinți, fie de către o instituție de autoritate (așa cum ar fi Judecătoria) în situații de abuz asupra copilului sau în situația divorțului părinților pentru stabilirea custodiei și domiciliului; ·       persoanele adulte pot solicita realizarea unei evaluări psihologice atunci când aceștia doresc să folosească respectiva evaluare în relație cu autoritățile (poliție, instanță de judecată, Direcții generale de asistență socială etc); ·       în cazuri excepționale și mai rare, cererea de evaluare psihologică poate fi făcută de către o Instanță de Judecată, atunci când se urmărește determinarea stării de sănătate psihică sau profilul psihologic al persoanei. ·       În cazul copiilor, o evaluare psihologică simplă, de obicei, se desfășoară pe parcursul a două – trei ședințe în medie. O evaluare psihologică complexă (în situații de abuz asupra copilului, neglijență, stabilirea domiciliului și custodiei în situația de divorț, în care sunt implicate și autoritățile – Direcțiile de Protecție a Copilului, Instanțe de Judecată) presupune parcurgerea a minimum trei ședințe. Indiferent că este vorba despre o evaluare simplă sau complexă, ședințele de evaluare se vor desfășura după cum urmează: ședințe separate cu părintele / părinții, ședințe separate cu copilul și, după caz, ședințe comune părinte – copil. Părinții vor completa o serie de chestionare cu scopul strângerii a cât mai multor informații despre copil, iar copilul va parcurge și el o serie de teste psihologice adaptate vârstei și capacității lui de înțelegere. ·       În cazul adulților, în funcție de scopul pentru care se solicită evaluarea, aceasta se poate realiza de-a lungul a minimum două ședințe. Persoanele care solicită evaluarea vor completa o serie de chestionare sau vor parcurge o serie de teste, cu scopul strângerii a cât mai multor informații. În funcție de situație, testele psihologice pot fi fie parcurse în cadrul ședințelor, fie, dacă este vorba de chestionare, acestea pot fi completate acasă, fie în varianta creion – hârtie, fie online. În funcție de scopul pentru care se face evaluarea, aceasta se va încheia prin redactarea unui Raport de psihodiagnostic și evaluare clinică, ștampilat și parafat.
zoho chat